O Projekcie

„RPO w praktyce” jest projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich (projekt pilotażowy będzie obejmował warszawskie licea).Głównym założeniem inicjatywy jest edukacja młodzieży w zakresie wolności i praw człowieka oraz przybliżenie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajęcia pilotażowe zostały zaplanowane na maj bieżącego roku i będą trwały 1,5 godziny w każdej z klas. Projekt ma za zadanie zapoznanie zarówno z materią ustawową jak i działalnością RPO „w praktyce”.Głównym celem jest zaktywizowanie młodych ludzi, zachęcenie do samodzielnego myślenia, poszukiwania odpowiedzi i przede wszystkim do podejmowania konkretnych działań. Program ścieżki realizuje część podstawy programowej przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Uczeń po zakończeniu warsztatu:

– zna uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich

– rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązań

– potrafi napisać wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

– rozpatruje kazusy prawne

– wskazuje przypadki naruszania praw człowieka i obywatela

– znajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący wybranego kazusu

– umie korzystać z różnych źródeł informacji: notatki, akty prawne, publikacje

– potrafi uzasadnić swoje zdanie w oparciu o analizę odpowiednich aktów prawnych

Pomysłodawcami a zarazem realizatorami projektu zostali studenci działający w Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska lub współpracujący z nią, praca przez nich wykonana ma charakter nieodpłatny. Większość z organizatorów uprzednio odbyła praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.