O nas

Studentka Bioetyki oraz Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów zajmuje się finansowaniem systemu ochrony zdrowia oraz analizami ekonomicznymi programów zdrowotnych.
W ramach Studenckiego Koła Naukowego Bioetyki organizuje spotkania seminaryjne „Bioetyczna Agora” oraz działa w Kole Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius et Medicina. W Fundacji zajmuje się projektami edukacyjnymi: wcześniej „Akademią Młodych”, a obecnie pracuje nad rozwinięciem projektu”Rzecznik Praw obywatelskich w praktyc

Avatar Magda Pruszyńska

Magda Pruszyńska

Studentka Bioetyki oraz Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów zajmuje się finansowaniem systemu ochrony zdrowia oraz analizami ekonomicznymi programów zdrowotnych.
W ramach Studenckiego Koła Naukowego Bioetyki organizuje spotkania seminaryjne "Bioetyczna Agora" oraz działa w Kole Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius et Medicina. W Fundacji zajmuje się projektami edukacyjnymi: wcześniej "Akademią Młodych", a obecnie pracuje nad rozwinięciem projektu"Rzecznik Praw obywatelskich w praktyce".


Avatar Barbara Pietrzak

Barbara Pietrzak

Studentka 3 roku prawa na wydziale Prawa i Administracji UW. W ramach Kliniki Prawa na UW udziela bezpłatnie porad prawnych.
Absolwentka programu "blok przedsiębiorczość".
Odbyła praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
W wolnych chwilach chętnie podróżuje i czyta książki.


Avatar Jagoda Kwapińska

Jagoda Kwapińska

Jestem studentką II roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zostałam tegoroczną laureatką Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Warszawie. Odbywałam także praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Od pięciu lat jestem czynną wolontariuszką, działałam m.in. w Fundacji Synapsis, Szlachetnej Paczce, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę” i wielu innych. Jestem również stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W wolnych chwilach zwiedzam polskie oraz zagraniczne miasta.


Avatar Stefan Kaźmierowski

Stefan Kaźmierowski

Student II roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
sekretarz Koła Naukowego Prawa Prywatnego działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Działalnością Rzecznika Praw Obywatelskich zainteresował się podczas miesięcznej praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Obecnie uczestniczy on również w projektach realizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów działającego przy UKSW.
Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki społeczno-politycznej, sportu i historii XX wieku.


Avatar Iwona Sawtyruk

Iwona Sawtyruk

Studentka II roku prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Członek Koła Naukowego Prawa Prywatnego i Fundacji CourtWatch. Interesuję mnie literatura wojenna, a w przyszłosci marzę o pracy w dziedzinie karnistycznej.