Kontakt

Koordynator projektu

Magdalena Pruszyńska

magdalena.pruszynska@odpowiedzialnosc.org

tel. 692959996