Zespół

Avatar Jakub Skręta

Jakub Skręta

student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były przyboczny V WDH exOKO, mazur, koordynator projektu aplikacji mobilnej Quiztoria. Z FOO związany od 2014 r.


Avatar Bartosz Wójcik

Bartosz Wójcik

Student pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku historia (Uniwersytet Warszawski). Zaangażowany głównie w projekty dotyczące najnowszych dziejów Polski. Działa przy organizacji Akcji „Młodzi Pamiętają”, a także Festiwalu Sztuki Zaangażowanej "Sztuka Idei". Członek warszawskiej redakcji portalu jagiellonski24.pl. Zainteresowania - historia współczesna, polska muzyka lat osiemdziesiątych, dorobek kinematografii polskiej. Z Fundacją związany od 2012 roku.


Avatar Michał Gawriłow

Michał Gawriłow

Student historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecinianin. Od kilku lat aktywny w organizacjach pozarządowych (NZS, MDP, FOO, Soli Deo). Koordynator i pomysłodawca kilku projektów historyczno-edukacyjnych. Miłośnik Josepha Ratzingera. W Fundacji od dłuższego czasu zaangażowany w projekty historyczne: "Akcja Młodzi Pamiętają" i "Poznaj swoją historię"


Avatar Magdalena Karpińska

Magdalena Karpińska

Studentka architektury na Politechnice Warszawskiej. Zainteresowana literaturą pokolenia "Współczesności", historią architektury polskiej oraz muzyką. Działa przy sprawach promocji projektu aplikacji mobilnej Quiztoria. Z Fundacją związana od 2015 roku.