Gra pozwala rzucać sobie nawzajem wyzwania, konkurować oraz sprawdzać swoją wiedzę historyczną. Domyślnie stworzone są cztery kategorie pytań z historii XX wieku:

  1. Ku Niepodległości
  2. II Rzeczpospolita
  3. II Wojna Światowa
  4. Polska Ludowa

 

W późniejszym czasie pojawią się kategorie periodyczne, dostępne przez określony czas i dodatkowo punktowane. Zagranie w Quiztorię będzie możliwe
na telefonach z systemem Android.

 

Dodatkowo wychodzimy z chęcią współpracy z instytucjami lub mediami,  które mogłyby  ów projekt wesprzeć. W zamian za  promocję i rozpowszechnienie wiedzy o aplikacji, nagrody dla uczestników bądź datki na dalszy rozwój projektu oferujemy możliwość utworzenia kategorii z okresu wybranego przez instytucje oraz oraz jej promocję.

 

Dzień premiery aplikacji przypada na 13 grudnia – rocznicę jednego
z najbardziej pamiętnych dni w historii Polski. W tym dniu również organizowane jest najgłośniejsze wydarzenie Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska dotyczące edukacji historycznej młodych Polaków – akcja „Młodzi Pamiętają”.