Regulamin Akademii Negocjacji

Regulamin rekrutacji do projektu:

„Akademia Negocjacji”

           § 1

Organizator

 1. Organizatorem Projektu „Akademia Negocjacji”, zwanego dalej „Akademią”, oraz rekrutacji do Akademii jest Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
  § 2

Uczestnictwo

 1. Do Akademii zgłaszać się mogą indywidualnie uczniowie szkół ponadpodstawowych z szkół w całej Polsce.
  § 3

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja odbywa się za pomocą zgłoszenia przez formularz google, udostępniony na pod adresem: https://goo.gl/forms/y4sV6kH5z4V2QZLZ2
 2. Formularz rekrutacyjny składa się z pól do wypełnienia danych osobowych, wyrażenia odpowiednich zgód oraz sześciu pytań rekrutacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące odpowiedzi zostaną określone w instrukcji formularza.
 3. O dacie zgłoszenia decyduje data wpływu formularza na serwer Organizatora.
 4. Na podstawie wypełnionych formularzy Organizator do 04.02.2018 r. wybierze 30 osób przyjętych do Akademii.
 5. Organizator będzie oceniał odpowiedzi udzielone w formularzach, w oparciu o analizę psychologicznych i osobowościowych predyspozycji do negocjacji, a także umiejętności miękkich.
 6. O wynikach rekrutacji, Zgłaszający zostaną poinformowaniu drogą e-mailową.
 7. Od decyzji Organizatora nie ma możliwości odwołania.
 8. Formularze wypełnione niekompletnie, bez wymaganych zgód, zawierające fałszywe dane nie będą rozpatrywane.
 9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zgłaszających będzie organizator. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać w formie pisemnej na adres organizatora.
 11. Organizatorzy zastrzegają prawo do opublikowania imion i nazwisk osób przyjętych do Akademii.
 12. Organizator zastrzega sobie zmianę postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.