O Projekcie

Obecnie w ramach szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego nie przekazuje się uczniom kompetencji miękkich. Umiejętności te zazwyczaj przekazywane są nam w ramach dodatkowych szkoleń, gdy studiujemy, bądź pracujemy. Mamy wtedy już ponad 20 lat! Do tego czasu przekazywane są nam kompetencje twarde a  umiejętności interpersonalne zdobywamy mimochodem, niejako „w boju”. Naszym projektem pragniemy odpowiedzieć na te ewidentną potrzebę docierając w jego pierwszej edycji młodzieży szkół warszawskich i podwarszawskich.

Jak działamy?

Polilog dedykowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych składa się z dwóch pól naszej działalności. Pierwszym z nich są warsztaty organizowane w szkołach poświęcone podstawom komunikacji w sytuacjach spornych  z którymi wystartowaliśmy z początkiem 2017 roku. Drugim zaś dwudniowa Akademia Negocjacyjna poświęcona podstawowym umiejętnościom negocjacyjnym. Pragniemy za pomocą spotkań z praktykami oraz za sprawą gry negocjacyjnej w sposób możliwie pełny zapoznać uczestników z niuansami negocjacji, przede wszystkim stawiając na przekazanie im konkretnych umiejętności.

Jako Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska wierzymy, że  jakość społeczeństwa obywatelskiego wprost uzależniona jest od poziomu umiejętności interpersonalnych każdego z nas.