Polilog to projekt edukacyjny, którego zasadniczym celem jest przekazanie uczniom szkół średnich kompetencji miękkich, służących prawidłowej komunikacji oraz prawidłowemu negocjowaniu. Uruchomiliśmy ten projekt, gdyż wierzymy, że jakość społeczeństwa obywatelskiego wprost uzależniona jest od poziomu umiejętności interpersonalnych każdego z nas. Więcej