O Projekcie

Głównym celem akcji „Młodzi Pamiętają” organizowanej przez Fundacje Odpowiedzialność Obywatelska we współpracy z Klubem Jagielloński jest przypomnienie tragicznych wydarzeń stanu wojennego, upamiętnienie jego ofiar oraz przywrócenie pamięci o zrywie „Solidarności”. Pragniemy przypomnieć walkę o niepodległość działaczy opozycji antykomunistycznej, niezłomne postawy ludzi „Solidarności”, oraz skalę represji systemu komunistycznego. Stawiamy sobie za cel opowiedzenie o wydarzeniach stanu wojennego w sposób dla młodzieży przystępny, interesujący i nowatorski  Ponadto akcja „Młodzi Pamiętają” ma promować postawy patriotyczne i idee wolnościowe wśród młodego pokolenia.