O Projekcie

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom najnowszej historii Polski, umożliwienie zajęcia własnego stanowiska w konstruktywnej debacie, zainteresowanie historią oraz zachęcenie do poznawania dziejów swojej najbliższej okolicy.
Tegoroczna edycja, wzorem roku poprzedniego, odbędzie się dwuetapowo. Laureaci pierwszej edycji (6 najlepszych grup) wraz z opiekunem zostaną zaproszeni na trzydniową wycieczkę do Warszawy w terminie 20-22 maja, gdzie 21 maja 2016 r. odbędzie się gala finałowa konkursu, w ramach której przeprowadzona zostanie debata historyczna. Wspomniana wycieczka obejmuje transport uczestników, nocleg, wyżywienie oraz zwiedzanie Warszawy.

W tym roku do wyboru są trzy tematy, w których, mamy nadzieję, każdy zespół znajdzie pole do realizacji swoich zainteresowań. Prace należy wykonywać w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Poniżej zamieszczamy listę tegorocznych tematów:

1. Działalność Polskiego Państwa Podziemnego w mojej okolicy. Chodzi o przybliżenie aktywności lokalnych struktur Państwa Podziemnego. Spektrum tematów jest tu bardzo szerokie: od walki zbrojnej, przez formy oporu cywilnego, działalność podziemnego wymiaru sprawiedliwości, po kwestie tak zasadnicze jak tajne nauczanie i praca wychowawcza.

2. Rok 1945 z perspektywy mojej okolicy. Jak wyglądał koniec II wojny światowej i związane z nim zmiany społeczno-polityczne w Waszych okolicach? Jak pamiętają tamten okres starsi mieszkańcy? Poczucie ulgi, a może lęk przed kolejną okupacją?

3. Jeden z 316 – cichociemny, którego podziwiam najbardziej. Cichociemni działali na bardzo różnych odcinkach – od dywersji, przez wywiad, „legalizację”, po tworzenie dokumentacji fotograficznej. Którego z nich cenicie wyjątkowo? A może pochodził z Waszych stron?

Prace należy wysłać na adres mailowy: konkurs@odpowiedzialnosc.org do dnia 24 kwietnia 2016 roku.
Partnerem tegorocznej edycji konkursu „Poznaj swoją historię” jest Narodowy Bank Polski, a dla zespołów, które zakwalifikuję się do drugiego etapu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Szczegółowy terminarz znajduje się w regulaminie konkursu.