O Projekcie

Festiwal Sztuki Zaangażowanej „Sztuka Idei” z założenia jest cyklicznym projektem odbywającym się od 2014 roku, na który składa się szereg wydarzeń związanych ze sztuką oraz edukacją kulturalną. Festiwal tworzą konkursy muzyczne dla młodych zespołów, koncerty zespołów z ugruntowaną pozycją na lokalnej i ogólnopolskiej scenie, wystawy rysunków, obrazów, warsztaty dla młodych artystów oraz wykłady o polskim dorobku kulturalnym. Chcemy w ten sposób umożliwić młodym twórcom realizację swoich projektów oraz stworzyć przestrzeń do prezentacji ich pracy. Publiczności zgromadzonej na Festiwalu ( bez potrzeby wnoszenia opłaty za wstęp) pozwalamy natomiast obcować ze sztuką ambitną, godną uwagi, a często niewystarczająco popularyzowaną- tytułową sztuką zaangażowaną. Ponad to naszym celem jest ukazanie artystom i odbiorcom możliwości jakie niesie za sobą sztuka w kreowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego i przekazywaniu wzorów nowoczesnego patriotyzmu.

Ważnym jest, że każda edycja Festiwalu będzie posiadać patrona. Osobę lub grupę osób, które w sposób znaczący wpłynęły/ wpływają na przestrzeń społeczno-kulturową w Polsce. Biografie patronów stworzą centrum Festiwalu. Wydarzenia składające się na Festiwal Sztuki Zaangażowanej będą ściśle z patronem związane. Stworzy to możliwość popularyzowania sylwetek artystów ważnych dla bogatej polskiej kultury. Wybór patrona nigdy nie będzie przypadkowy. Dołożymy wszelkich starań aby przekazać o nich wiedzę, inspirować nimi uczestników, popularyzować wielkie osobistości, które wpłynęły na polskie życie kulturalne…