Zespół

Fundację Odpowiedzialność Obywatelską tworzą osoby działające na różnych płaszczyznach życia społecznego: pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, a zwłaszcza studenci i uczniowie.

Avatar Jakub Łasiewicki

Jakub Łasiewicki

Prezes Zarządu

Student trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Członek jednej z warszawskich korporacji akademickich. Z zamiłowania podróżnik. W fundacji od 2014 roku.


Avatar Magda Pruszyńska

Magda Pruszyńska

Członek Zarządu

Studentka Bioetyki oraz Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów zajmuje się finansowaniem systemu ochrony zdrowia oraz analizami ekonomicznymi programów zdrowotnych.
W ramach Studenckiego Koła Naukowego Bioetyki organizuje spotkania seminaryjne "Bioetyczna Agora" oraz działa w Kole Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius et Medicina. W Fundacji zajmuje się projektami edukacyjnymi: wcześniej "Akademią Młodych", a obecnie pracuje nad rozwinięciem projektu"Rzecznik Praw obywatelskich w praktyce".


Avatar Jakub Jabłonowski

Jakub Jabłonowski

Członek Zarządu

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna. Zainteresowania: polityka, film, muzyka, sport. Miłośnik podróżowania i przedwojennej Warszawy. w Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska od 2012 roku


Avatar Jakub Skręta

Jakub Skręta

Członek Zarządu

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były przyboczny V WDH exOKO, mazur, koordynator projektu aplikacji mobilnej Quiztoria. Z Fundacją związany od 2014 r.


Avatar Bartosz Wójcik

Bartosz Wójcik

Student trzeciego roku politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany głównie w projekty dotyczące najnowszej historii Polski. Działa przy organizacji Akcji „Mlodzi Pamiętają”. Ponadto bierze udział w przygotowaniu Festiwalu Sztuki Zaangażowanej "Sztuka Idei". Członek warszawskiej redakcji portalu jagiellonski24.pl. Zainteresowania - historia współczesna, polska muzyka lat osiemdziesiątych, dorobek kinematografii polskiej. Z Fundacją związany od 2012 roku


Avatar Magdalena Karpińska

Magdalena Karpińska

Studentka architektury na Politechnice Warszawskiej. Zainteresowana literaturą pokolenia "Współczesności", historią architektury polskiej oraz muzyką. Z Fundacją związana od 2015 roku.


Avatar Piotr Leśniak

Piotr Leśniak

Student stosunków międzynarodowych oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią, polityką, muzyką oraz sportem. W Fundacji zajmuje się koordynowaniem konkursu "Poznaj Swoją Historię. Zaangażowany w działalność Fundacji od 2012 roku.


Avatar Michał Gawriłow

Michał Gawriłow

Student historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecinianin. Od kilku lat aktywny w organizacjach pozarządowych (NZS, MDP, FOO, Soli Deo). Koordynator i pomysłodawca kilku projektów historyczno-edukacyjnych. Miłośnik Josepha Ratzingera. W Fundacji od dłuższego czasu zaangażowany w projekty historyczne: "Akcja Młodzi Pamiętają" i "Poznaj swoją historię"