Wpis do Młodzi Pamiętają

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska działa od 2003 roku i poprzez organizację różnorodnych projektów pracuje na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do kontrolowania władzy wszystkich szczebli.