Kolejne zajęcia Polilogu za nami!

We wtorek 4 kwietnia bieżącego roku w X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Warszawie odbyły się kolejne już warsztaty negocjacyjne w ramach projektu Polilog. Podczas 4-godzinnych zajęć 15 ochotników poznało […]